AI och kreativitet – en eftermiddag om AI för lärande i skola och utbildning

Den 18 juni höll Internetstiftelsen ett mycket inspirerande seminarium om AI och hur vi kan arbeta med det inom utbildning och t ex skrivande. Moderator var Joel Rangsjö, IT-pedagog. Under tre timmar fick en stor mängd kompetenta föreläsare ett varsitt 8-minutersfönster att berätta om sina insikter, kunskaper och reflektioner kring AI och lärande. Vi deltagare fick följa med på en proffsig och genomtänkt presentation av hur vi kan använda AI i undervisning, i skrivande och skapande av bilder – men också för att planera upp och få stöd i vår undervisning, som ett verktyg för läraren. Stöd som verkligen behövs i dagens verklighet.

Vår nya verklighet

Det här är en del av allas nya verklighet och utvecklingen går oerhört fort. Vi har fantastisk kompetens i Sverige när det gäller lärande och AI. Chat GPT, olika cahttbotar och appar belystes från alla tänkbara vinklar. Bibliotekarier, tekniska doktorander, IT-utvecklare, språklärare, förskolepedagoger och många fler gav en bred och mångfacetterad bild av vad som skett hittills inom området och vad som är på ingång.

Och det är helt nödvändigt att vi alla nu kontinuerligt fortsätter att lära oss snabbt om denna ständigt pågående utveckling. För som någon sa under seminariet: Eleverna lär sig via lärarnas eget lärande. Men det är också viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och hålla balansen – det finns samtidigt oöverskådliga risker här, och en stor ovisshet kring konsekvenserna av detta nya verktyg. 

Friheten i fantasin

Jag blev efter det här seminariet jättepepp på att ta forsätta mig an AI både som elev, och lärare. 

En ny upptäckt för mig var till exempel den nya typ frihet och kommunikation som skapande av AI-bilder kan ge små barn. För de kan genom att träna att promta korrekt till AI:n, visa oss vuxna ner på detaljnivå hur något faktiskt ser ut i deras fantasi! Vi kan nu gemensamt dela upplevelsen av de exakta visioner som barnet har av färger och former i en sjöjungfru av korall eller fågelgorilla med guldhänder och en alldeles egen sorts dans – i rörlig bild – som barnet kan skapa med de här verktygen och sen visa oss. En exakt bild av deras gränslösa fantasi som vi plötsligt kan få ta del av. Vi ska aldrig gå ifrån att fortfarande måla och rita i det analoga skapandet eftersom det fyller en avgörande funktion i inlärningen och ger ovärderlig utveckling och näring åt vårt inre liv. Men vi kan lägga till det nya verktyget för att nå oändliga nya världar genom fantasi och kreativitet. 

Viktigt att själv kunna skriva bra för att guida AI

En av de viktigaste sakerna jag tog med mig var att det fortfarande är viktigt –  kanske viktigare än någonsin – att vi människor förblir skickliga på att skriva och formulera ord och text. För det är genom våra skrivna instruktioner som AI kan fungera bra eller dåligt. Bra och korrekt skrivna instruktioner eller formulerade frågor till AI är en förutsättning för att AI överhuvudtaget ska kunna skapa något i närheten av det vi ber den om. Jag lärde mig att det finns andra typer av saker vi lär oss med AI som vi behöver vara uppmärksamma på när vi använder AI-verktyg inom utbildning och kreativt skapande, än vad vi kanske först tänkte oss. I en skrivövning text kommer eleven lära sig om tekniken i appen, men kanske inte om själva skrivandet eller grammatiken du ville undervisa i, i sig.  Det belyser vikten av att kunna verifiera att kunskapsintaget du AVSER att eleven ska ta till sig, när den använder AI som ett verktyg, faktiskt också ÄR det som eleven lär sig. Därför är en av nycklarna att vi lärare själva kan AI-verktygen så pass bra att det är först när vi kan verifiera att eleven lär sig det vi avser, som AI blir ett riktigt bra och användbart verktyg inom inlärning och utbildning. Men vi fick även se hur Chat GPT kan fungera som en effektiv assistent till en person med ADHD. 

Utopi eller och Dystopi– vilken framtid är vi på väg mot?

Använder vi AI rätt inom kreativt skapande är möjligheterna oändliga och den gränslösa skönhet det medför i dessa skapelser, kan bli tillgänglig för alla. Men vi måste vara kloka och medvetna om vad AI har för inneboende krafter. Krafter som samtidigt kan skapa lika mycket destruktiva ting och rörelser i vårt samhälle om vi inte är just kloka och sansade nu. NU – medan vi kanske ännu har lite tid på oss att styra skutan till den potentiellt berikande, utvecklande och omdanande plats som den skulle kunna hjälpa oss att skapa. Vi har ett ansvar och ont om tid – men gott om positiva möjligheter, om det är just det positiva vi styr mot. Det negativa är en dystopi av ett samhälle där inget går att verifiera, allt går att manipulera, ondska och dolda agendor styr under falska fasader och gränsen mellan biologisk varelse och digital varelse suddas ut – till det negativa. Den här nya tekniken kan även rasera hela vår värld, om vi inte är uppmärksamma.

Framtiden ligger i våra händer. Själv jobbar jag mot en positiv framtid, och hoppas att fler med mig bygger vägar för att ta oss dit!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *